Na základě rozhodnutí MZČR Č.j. : 23460/2010/OVZ je naše laboratoř oprávněna provádět vyšetření protilátek proti HIV1 a HIV2 spolu se specifickým antigenem p24. U tohoto vyšetření Vám na vyžádání vydáme v případě negativního výsledku certifikát v českém, anglickém nebo ruském jazyce.