Název:
Paul-Bunnellův test HA
Název dle žádanky:
PaulBunnell test
Zkratka:
PBUT
Další názvy:
Metoda:
aglutinace
Jednotka:
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

Norma