Název:
Cholesterol
Název dle žádanky:
Cholesterol
Zkratka:
Chol
Další názvy:
Metoda:
spektrofotometrie
Jednotka:
mmol/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

0 6
6 11
11 16
16 150

Norma

2,1 4,3
2,1 4,4
2,1 4,3
2,9 5,0