Název:
Antistreptolyzin O
Název dle žádanky:
ASLO
Zkratka:
ASLO
Další názvy:
Metoda:
turbidimetrie
Jednotka:
kU/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
2 týdny
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

6M 1
1 15
15 150

Norma

0 50
0 150
0 200