Název:
Anti-Bordetela parapertussis
Název dle žádanky:
Ab B.parapertussis
Zkratka:
BPP
Další názvy:
B.parapertussis
Metoda:
aglutinace
Jednotka:
titr
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
2 týdny
Dodací lhůta - statim:
Stabilita 2-8 °C:
2 týdny
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

0 150

Norma

0,00 80,00