Název:
Amyláza celková
Název dle žádanky:
Amyláza celková
Zkratka:
AMS.
Další názvy:
Metoda:
fotometrie
Jednotka:
µkat/l
Materiál:
první ranní moč
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
Stabilita 2-8 °C:
8 týdnů
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
7 dní

Referenční meze

Věk

0 15
15 150

Norma

0,00 7,67
0,00 8,02