Název:
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas - poměr
Název dle žádanky:
APTT - poměr
Zkratka:
APTT - poměr
Další názvy:
Metoda:
zákalová metoda
Jednotka:
Materiál:
plazma
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
Stabilita 15-25 °C:
4 h
Stabilita 20-25 °C:

Referenční meze

Věk

0 1M
1M 1
1 11
11 16
16 150

Norma

0,8 1,5
0,8 1,3
0,8 1,2
0,8 1,3
0,8 1,2