Aktuality

INFORMACE O KORONAVIRU

Dovolujeme si Vás upozornit, že naše laboratoř vyšetření na přítomnost koronaviru neprovádí. Z tohoto
důvodu pro toto vyšetření ani neodebíráme vzorky. V případě, že se chcete nechat na přítomnost
koronaviru vyšetřit, kontaktujte prosím Vašeho praktického lékaře nebo příslušnou krajskou hygienickou
stanici.

Pokud jste samoplátce a máte příznaky infekce horních cest dýchacích (kašel, zvýšená teplota, atd.),
doporučujeme Vám vzhledem k současné epidemiologické situaci před samotným odběrem kontaktovat Vašeho praktického lékaře.

Aktuální informace o koronaviru naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR,
Státního zdravotního ústavu nebo Hygienické stanice hl. města Prahy.