Zdravotní pojišťovny, samoplátci

AGILAB group je smluvním partnerem:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 
333 - Pojišťovna VZP, a.s.

Bodové ohodnocení jednotlivých vyšetření je uvedeno na www.agilab-group.cz

Laboratorní vyšetření pro samoplátce:
Pacienti, kteří si vyšetření z jakéhokoli důvodu hradí sami, mají možnost úhrady platbou předem u lékaře.

Faktury za provedené výkony jsou předány indikujícímu lékaři k proplacení formou bezhotovostní nebo hotovostní platby.