Tabulka 21: Autoprotilátky ve vztahu k některým onemocněním jater

Onemocnění LKM-1 LC-1 SLA AMA SMA ANA
Autoimunitní hepatitida
Typ I - - - - + +
Typ II + + - - - -
Typ III - - + +/- +/- -
Chronická virová hepatitida + + +/- +/-

Zkratky:
LKM - autoprotilátky proti mikrozomálním antigenům jater a ledvin
LC-1 - autoprotilátky proti jaternímu cytozolu 1
SLA - autoprotilátky proti solubilním jaterním antigenům
AMA - autoprotilátky proti mitochondriím
SMA - autoprotilátky proti hladkému svalu
ANA - autoprotilátky proti buněčným jádrům

Autoprotilátky proti jaterním membránovým antigenům (LSP – jaterní specifický lipoprotein, LMA – jaterní membránový antigen) jsou u autoimunitní aktivní hepatitidy a primární biliární cirhózy obvykle pozitivní, avšak nespecifické.