Kontakty

Vedoucí pracoviště RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc.
Zástupce vedoucí Ing. Miroslav Hinďoš
Manažer kvality Ing. Jana Hinďoš Hřebačková, PhD.
Odborní pracovníci: RNDr. Markéta Ibrahimová, PhD.
Lékařský garant odbornosti 
 
 
801:
813:
818:
802:
MUDr.et.Mgr. Lenka Kotačková
MUDr. Karin Malíčková
MUDr. Jan Vydra
MUDr. Renáta Čermáková
Vedoucí laborantka Naděžda Janovská

Telefonní linky laboratoř 222 212 718,
222 222 078
Telefonní linka odběry (Krčská) 241 409 369
Fax 222 221 251
e-mail info@agilab-group.cz
webové stránky www.agilab-group.cz, www.agilab.cz