Agilab
Lékařský výzkum udělal takové pokroky, že konec konců už na světě není zdravého člověka.
Aldous Huxley
Všeobecné informace:
Laboratorní příručka:
Laboratorní vyšetření:
Vyhledávání:
AGILAB group, s.r.o. - sídlo firmy - idatabaze.czBiochemické, hematologické laboratoře - idatabaze.cz
Bodové hodnocení vyšetření dle Sazebníku výkonů
             
BODOVÉ HODNOCENÍ:  bodů           
Biochemie Kardiální markery Hormony, vitaminy
Na Troponin I HCG
K Myoglobin LH
Cl NT-proBNT FSH
Mg CK-MB mass Estradiol
Ca Homocystein Prolaktin
Fe   Progesteron
Fosfor anorg. Tumorové markery Testosteron
  AFP Kortizol
Glukóza CEA DHEA-S
Urea CA 125 SHBG
Kreatinin CA 15-3 Vitamin D
Kyselina močová CA 19-9 PTH
Cholesterol CA 72-4 Osteokalcin
HDL cholesterol CYFRA 21-1 P1NP
LDL cholesterol NSE beta-Cross Laps
Číslo žádanky: Hematologie Vyšetření v moči Vyšetření v moči Triacylglyceroly   Vitamin B12
KO + 5-popul. dif. ranní moč Urea   Tyreoglobulin Kys. listová

ODBĚROVÁ MÍSTA
(pro potřeby labratoře:)

 • Krčská 59, P4
 • Tajovského 4, P4
 • Opatovská 11, P4
 • Zárubova 33, P4
 • Koněvova 221, P3
 • Vinohradská 176, P3
 • Šimůnkova 4, P8
 • Čumpelíkova 2, P8
 • Žitavského 497, P5
 • Štefánikova 4, Říčany
 • ostatní
Dif. rozp. mikrosk. Moč chem. + sediment Kyselina močová Bilirubin celkový beta2-mikroglobulin Hormony štítné žlázy
Retikulocyty amyláza celková Na Bilirubin konjug. Ferritin TSH
    K ALT   T3
Sedimentace Elfo bílk. v moči (SDS) Cl AST PSA fT3
Koagulační vyšetření Imunofixace v moči Ca GGT fPSA T4
   léčba:   Mg ALP   fT4
Quick test - INR Mikroalbumin Fosfor anorg. ALP izoenzymy TPA  
APTT   Glukóza LD TK Autoprotilátky
Fibrinogen   Celková bílkovina CK   Ab TG
D-Dimery Hamburger   Cholinesteráza   Ab TPO
Imunofenotypizace Objem ......................... ml beta2-mikroglobulin Amyláza celková   TRAK
CD3, CD4, CD8 Čas sběru ..................... ml Kortizol Amyláza pankreat. Léky Ostatní
     CD19, NK       Digoxin Ca ionizovaný
HLA B27 Vyšetření stolice Kreatinin Lipáza   Saturace Trf/Fe
    Clearance kreat.   Diabetologie  
Krevní skupina Okultní krvácení kvant. Výška .......................... cm Celková bílkovina Glukóza v plazmě Odhad filtrace
     Rh faktor   Váha ............................ kg Albumin oGTT v plazmě Váha ............................ kg
  Helicobacter pylori Objem ......................... ml Elfo bílk. v séru Glyk. hemoglobin Věk ............................ roky
Fagocytóza      (průkaz antigenu) Čas sběru ................... hod Imunofixace v séru C-peptid  
      Laktát    
 
Vyšetření ze séra (5) - 1 zkumavka (8ml) krve stačí na cca 15 vyšetření.
Agilab Group s.r.o Diagnostika infekčních onemocnění
(protilátky-Ab, antigen-Ag)
Diagnostika autoimunitních onemocnění Diag. alergických
onemocnění
Vyšetření odesílaná
do externích laboratoří
           
Bakteriální/parazitární
agens
Hepatitidy Základní vyšetření Autoimunitní
hepatopatie
Panely alergenů
definice panelů
viz www.agilab-group.cz
 
Specifické bílkoviny Coombsův test nepřímý
alfa1-antitrypsin Ab Helicobacter p. G.
Kontrola vakcinace
ENA screen blot játra IgE spec. 1  
Orosomukoid   .....    ano                       .....  při pozitivitě typizace     (AMA-M2, LKM1, SLA, LC1) Inhalační  
Prealbumin Ab T. pallidum TPHA .....    ne                         Ab ENA typizace   Inhalační pediatr. S-100
Ceruloplasmin Ab RRR Ab HAV celkové       (Sm, RNP/Sm, SSA,   Atopický  
Transferin   Ab HAV IgM       SSB, Scl 70, Jo 1)   Cross - zkřížený RF G, A, M
Cystatin C Ab Borrelia G, M       Potravinový Ab gangliosidy
C3 .....  při pozitivitě BLOT Ag HBsAg ANA titrace G (IF) Ostatní Hmyz (včela, vosa) APLA
C4 Ab Borellia G, M (BLOT) Ag HBeAg ANA titrace A, M (IF) Ab kardiolipin G, M    
ECP   Ab HBs (vakcinace)       C1q
  Ab Toxoplasmosa G, M Ab HBc celkové Ab dsDNA (IF) Ab BM epidermis   Ab C1q
  Ab Toxoplasmosa A Ab HBc IgM   Ab dezmozómy   C1q inhibitor
Ukazatelé zánětu   Ab HBe ANCA (IF) Ab BM glomeruly Jednotlivé alergeny
prosíme uvést slovně
CH 100
CRP Ab Tetanus G   ANCA typizace    
RF   Ab HCV     (MPO, PR3)   IgE spec. 2  
ASLO Ab Chlamydia G, A, M         Gentamycin
CIK PEG .....  při pozitivitě BLOT Virová agens   Ab Hu, Ri, Yo   Vankomycin
  Ab Chlamydia G, A, (BLOT) Ab+Ag HIV (a-HIV 1/2, p24)   Ab MAG   Amidaron
Imunoglobuliny     Ab Purkyňovy buňky   Theophilin
IgA Ab Mycoplasma pn. G, A, M Ab HSV 1/2 G, M        
IgA podtřídy           Poznámky a doplnění
IgG Ab B. pertussis G, A Ab EBV G, M        
IgG podtřídy     parapertussis Paul Bunnell   Intolerance potravin    
IgM       Ab gliadin A, G    
IgE celkové   Ab CMV G, M   Ab endomyzium A    
        Ab transglutamin. A, G Specifické protilátky
IgG proti potravinovým
alergenům.
 
Kryoglobuliny *   Ab Rubeolla G, M Revmatologie Ab krav. mléko A, G  
    Ab Parotitis G, M      
    Ab VZV G, M Ab citrulin (ACCP)   Screening 5 směsí  
    Ab klíšťová        
         encefalitida G, M        
Odběrový materiál - VACUTAINER    
Fialové víčko -
K2EDTA
Modré víčko -
Na-citrát
Šedé víčko -
NaF/Na2EDTA
Černé víčko -
Na-citrát pro sedim.
Žluté víčko -
dělící gel
   
    * po telefonické domluvě

 
 
AGILAB group s.r.o., biochemická a imunologická laboratoř
webdesign © 2007 - 2020 www.aaweb.czaafoto.cz