Agilab
Lékem nazýváme každou látku, která má po naočkování kryse za následek vědeckou publikaci.
Murphyho zákon
Všeobecné informace:
Laboratorní příručka:
Laboratorní vyšetření:
Vyhledávání:
AGILAB group, s.r.o. - sídlo firmy - idatabaze.czBiochemické, hematologické laboratoře - idatabaze.cz
Tabulka 20: Autoprotilátky - asociace s onemocněním
Diagnóza Autoantigen/ cílový orgán % výskytu Další autoprotilátky/ testy
Systémové choroby pojiva:
SLE ANA 95-100 ENA, kardiolipin
polékový SLE ANA <50 ENA(ss-DNA)
Sharpův syndrom RNP >50 centroméry, Scl-70, dsDNA
sklerodermie ANA >50 Scl-70
CREST-syndrom centroméry, ANA >50 ENA, Jo-1
polymyozitida/ dermatomyozitida PM-1, kosterní svaly >50 ENA, dsDNA, Mi, histony, ssDNA
revmatoidní artritida ANA, revmat. faktory >50  
Sjögren. syndrom ANA, SS-A, SS-B >50  
Wegenerova granulomatóza C-ANCA (P-ANCA) 85 (5) ANA
Neuromuskulární choroby:
myastenia gravis receptor pro acetylcholin >50 antigeny kosterních svalů, AMA-M2
Gastrointestinální choroby:
chronická atrofující gastritida cytoplazmatický Ag parietálních buněk 10-30 štítná žláza (TPO,TG)
Crohnova choroba pankreatický acinus 30-50 P-ANCA
ulcerózní kolitida pohárkové buňky 10-30 P-ANCA
Hepatopatie:
autoimun. chronická aktivní hepatitida mikrozómy jater a ledvin, hladké svaly >50 LC-1, AMA, SLA, LSP, LMA, ANA
chron. virová hepatitida LKM, SLA, SMA >50 AMA, ANA, aktin
primární biliární cirhóza AMA (M2, M4, M9), aktin >50 SMA, LSP
alkoholová cirhóza LMA, LSP 10-50  
Nefropatie:
Goodpastureův syndrom bazální membrána glomerulů >50 ANCA, bazální membrána plic
glomerulonefritida bazální membrána glomerulů >50  
tubulointersticiální nefritida bazální membrána tubulů >50  
Onemocnění srdce:
endokarditis lenta antigeny myokardu >50  
perimyokarditida/ postmyokardiální sy (myozin, tropomyozin aj.) >50  
Endokrinopatie:
diabetes mellitus I buňky pankreat.ostrůvků, dekarboxyláza kyseliny glutamové 35-50 receptor pro inzulin, TG
juvenilní DM ß buňky pankreatu 90-100  
Hashimotova thyreoiditida TPO
TG
85-95
40-70
parietální buňky žaludku, pankreatické ostrůvky, TSI
Graves-Basedowa choroba TSI, TPO, TBII 50-90 TG, TGSI
idiopatický hypothyreoidismus TPO 50-80 TG, TSI, TGSI, TBII
primární mixedém receptor pro TSH >50  
Addisonova choroba P 450 hydrolázy, adrenální mikrozómy >50 ovaria, testis, parietální buňky žaludku
Hematologická onemocnění:
idiopatická trombopenická purpura trombocyty >50  
autohemolytická anémie s trombocytopenií erytrocytární Ag, trombocyty >50  
perniciózní anémie parietál. buňky (PCA, PCSA) 90 TG, TPO
autoimunitní neutropénie membrány neutrofilů >50  
Onemocnění kůže:
pemfigus mezibuněčný tmel >50 depozita IgG, C3/9 v kůži
pemfigoid bazální membrána epidermis >50 depozita IgG, C3/9 v kůži
herpetiformní dermatitida endomysium, fibroblasty >50 tTGA, gliadin

Zkratky:
Ag - antigen
AMA - antimitochondriální protilátky
ANA - protilátky proti buněčnému jádru
C-ANCA - antineutrofilní cytoplazmatické protilátky proti antigenu - proteináza 3
P-ANCA - antineutrofilní perinukleární protilátky proti antigenu - myeloperoxidáza
ENA - extrahovatelné nukleární antigeny (např.: nRNP, Sm, SS A, SS B, dsDNA,ssDNA, histony, nukleozómy, Scl-70, PM-1, Jo-1, Ku, Mi aj.)
LC-1 - protilátky proti jaternímu cytozolu 1
LMA - protilátky proti jaternímu membránovému antigenu
LSP - protilátky proti jaternímu specifickému lipoproteinu
PCA - protilátky proti cytoplazmatickému Ag parietálních buněk
PCSA - protilátky proti povrchovému Ag parietálních buněk
SLA - protilátky proti solubilním jaterním Ag
SMA - protilátky proti hladkému svalu
TBII - protilátky proti indukčnímu imunoglobulinu vázajícímu thyreotropin
TG - protilátky proti thyreoglobulinu
TGSI - protilátky proti imunoglobulinu stimulujícímu růst thyreoidei
TPO - protilátky proti thyreoperoxidáze
TSI - protilátky proti imunoglobulinu stimulujícímu thyreoideu
tTGA - protilátky proti tkáňové transglutamináze

 
AGILAB group s.r.o., biochemická a imunologická laboratoř
webdesign © 2007 - 2020 www.aaweb.czaafoto.cz