Agilab
Při pečlivě regulovaných hodnotách tlaku, teploty, objemu, vlhkosti a dalších proměnlivých veličin se každý živý organismus chová tak, jak se mu zachce.
Arthur Block - Murphyho zákon
Všeobecné informace:
Laboratorní příručka:
Laboratorní vyšetření:
Vyhledávání:
AGILAB group, s.r.o. - sídlo firmy - idatabaze.czBiochemické, hematologické laboratoře - idatabaze.cz
Tabulka 18: Antimitochondriální protilátky (AMA)
AMA Antigen Onemocnění % výskytu
M1 kardiolipin SLE, syfilis, jiná autoimunitní onemocnění 96 - 100
M2 komplex pyruvátdehydrogenázy primární biliární cirhóza (vysoká koncentrace AMA M2) 96
chronická aktivní hepatitida 30 - 35
systémová skleróza, polékový SLE 7 - 25
thyreotoxikóza, Hashimotova struma, Addisonova choroba, perniciózní anémie, myastenia gravis 2 - 3
M4 sulfitoxidáza primární biliární cirhóza (vždy ve spojení s anti-M2) až 55
M9 glykogenfosforyláza primární biliární cirhóza 50
chronická aktivní hepatitida 10
akutní a chronická virová hepatitida (vždy ve spojení s anti-M2) 3

Zkratky:
SLE - systémový lupus erythematodes
APLS - antifosfolipidový syndrom
AMA - autoprotilátky proti mitochondriím

 
AGILAB group s.r.o., biochemická a imunologická laboratoř
webdesign © 2007 - 2020 www.aaweb.czaafoto.cz