Agilab
Při pečlivě regulovaných hodnotách tlaku, teploty, objemu, vlhkosti a dalších proměnlivých veličin se každý živý organismus chová tak, jak se mu zachce.
Arthur Block - Murphyho zákon
Všeobecné informace:
Laboratorní příručka:
Laboratorní vyšetření:
Vyhledávání:
AGILAB group, s.r.o. - sídlo firmy - idatabaze.czBiochemické, hematologické laboratoře - idatabaze.cz
Tabulka 13: Specifita protilátek proti jednotlivým antigenům borrelia (metoda WB)
Označení Antigen Protilátky
VIsE rekombinantní zevní povrchový protein VIsE vysoce specifické
p83 membránový vezikulární protein p83 vysoce specifické
BmpA protein Bmp A, p39 vysoce specifické
OspA zevní povrchový protein A, Osp A, p31 specifické
p30 protein p30 specifické
OspC zevní povrchový protein C, Osp C, p25 vysoce specifické
p21/p22 protein p21/p22 specifické
p19 protein p19 specifické
p17 protein p17 specifické
 
AGILAB group s.r.o., biochemická a imunologická laboratoř
webdesign © 2007 - 2020 www.aaweb.czaafoto.cz