Agilab
Zásadní chybou je spoléhat se, že k chybě nemůže dojít.
Stanislav Komenda
Všeobecné informace:
Laboratorní příručka:
Laboratorní vyšetření:
Vyhledávání:
AGILAB group, s.r.o. - sídlo firmy - idatabaze.czBiochemické, hematologické laboratoře - idatabaze.cz
Nová metoda pro stanovení protilátek proti TSH receptorům (TSI) - březen 2016
 AGILAB group s.r.o.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

v rámci zkvalitňování našich služeb si vám dovolujeme oznámit zavedení nové metody k přesnější diferenciální diagnostice Gravesovy nemoci.

Dosavadní testy na stanovení protilátek proti TSH receptorům (TRAK) detekují, jak blokující, tak i stimulující protilátky. Blokující protilátky potlačují TSH stimulaci tyreoidálních buněk a vedou k hypotyreóze. Nový test TSI detekuje pouze protilátky stimulující štítnou žlázu, tedy konkrétní příčinu patologie Gravesovy nemoci.

Gravesova nemoc je autoimunitní onemocnění způsobené přítomností protilátek stimulujících štítnou žlázu (TSI), které se vážou na TSH receptory na tyreoidálních buňkách a stimulují neregulovanou produkci hormonů štítné žlázy. Test se také používá k monitorování odpovědi na léčbu a k predikci remise nebo relapsu onemocnění. Dále ho lze využít k potvrzení Gravesovy oftalmopatie a pro predikci neonatální hypertyreózy.

Příklad srovnání metod TRAK (Roche) a TSI (Siemens)

Metoda

TRAK (IU/l)

TSI (IU/l)

CUT-OFF

1,75

0,55

negativní výsledek

< 0,30

< 0,10

pozitivní výsledek

6,77

3,43

silně pozitivní výsledek

> 40,00

> 40,00

Metoda TSI nahrazuje metodu TRAK, na naší žádance zaškrtávejte i nadále metodu TRAK. Kód metody ani bodová hodnota se nemění (kód 93235, 588 bodů).

Pro podrobnější informace k novému testu se prosím obraťte na laboratoř.

 
AGILAB group s.r.o., biochemická a imunologická laboratoř
webdesign © 2007 - 2020 www.aaweb.czaafoto.cz