Agilab
I vnitřní nemoci se poznají podle vnějších projevů.
Stanislav Komenda
Všeobecné informace:
Laboratorní příručka:
Laboratorní vyšetření:
Vyhledávání:
AGILAB group, s.r.o. - sídlo firmy - idatabaze.czBiochemické, hematologické laboratoře - idatabaze.cz
Informace pro lékaře (1/2013) - Vyjadřování výsledků protrombinového testu
 AGILAB group s.r.o.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

      na základě doporučení České hematologické společnosti (http://www.hematology.cz/doporučení) jsme přistoupili k následující změně ve vyjadřování výsledků protrombinového testu (PT, Quickův test):


1)  INR

INR je na výsledkovém listu bez referenčního rozmezí, neboť takto vyjádřený výsledek je vhodný pouze pro pacienty užívající kumarinové preparáty (Warfarin, Lawarin, aj.) a vyjadřuje pouze účinnost léčby. Pro pacienty s poruchou koagulace je toto vyjádření nevhodné.


3)  PT-poměr

PT-poměr je poměrem času pacienta a času normální plazmy. Referenční meze jsou 0,8 - 1,2. Vyjadřuje hemokoagulační poměry pacienta zejména s ohledem na množství a kvalitu faktorů II, V, VII, X a v menší míře i dalších. PT-poměr je zejména vhodný pro předoperační vyšetření, pro posouzení proteosyntetické funkce jaterního parenchymu a případně i vrozeného deficitu koagulačních faktorů.


    Nově tedy bude ve výsledkovém listu u každého pacienta vyjádřen výsledek protrombinového (Quickova) testu oběma způsoby, účtován však bude jen jeden výkon (č. 96623) za 83 bodů.V Praze, dne 21.1.2013                                                                                   RNDr. Laďka Rozprimová, CSc.

                                                                                                                        vedoucí laboratoře      


 
AGILAB group s.r.o., biochemická a imunologická laboratoř
webdesign © 2007 - 2020 www.aaweb.czaafoto.cz