Agilab
Lékem nazýváme každou látku, která má po naočkování kryse za následek vědeckou publikaci.
Murphyho zákon
Všeobecné informace:
Laboratorní příručka:
Laboratorní vyšetření:
Vyhledávání:
AGILAB group, s.r.o. - sídlo firmy - idatabaze.czBiochemické, hematologické laboratoře - idatabaze.cz
Informace pro lékaře (1/2011): Optimální koncentrace lipidových analytů
 AGILAB group s.r.o.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

zásady správné laboratorní práce, Národní standardy kvality a akreditační norma způsobilosti zdravotnické laboratoře (ISO 15189) ukládají jako povinnost uvádět jak ve výsledkových listech, tak i v Laboratorní příručce hodnoty referenčních intervalů pro vyšetřené analyty, tj. hodnotu 2.5 percentilu (dolní referenční mez) a 97.5 percentilu (horní refereční mez) stanovených doporučeným postupem u definované referenční (kontrolní) populace.

V případě lipidových analytů by byl takový postup zavádějící, protože v horní oblasti referenčního rozmezí by byly - mimo jakoukoliv pochybnost - zahrnuty již koncentrace, které jsou prokazatelně spojeny s vyšším rizikem vývoje kardiovaskulárních onemocnění. Jinak řečeno: u klinicky ještě asymptomatických osob vyvolávají tzv. civilizační faktory (nesprávná výživa, nedostatek svalové aktivity aj.) vzestup koncentrace lipidů spojený již s rizikem vývoje kardiovaskulárních onemocnění.

Pro potřebu Vaší klinické práce Vám proto předkládáme optimální koncentrace lipidových analytů (TAB I.), kde horní mez je dána hodnotami, které podle epidemiologických studií nejsou spojeny s významným rizikem kardiovaskulárhích onemocnění; tyto údaje čerpají z recentních amerických, evropských i českých doporučení (Guidelines). Údaje o dolní mezi jsou čerpány ze skandinávské studie NORIP 2000; nízké koncentrace, především cholesterolu, mohou být významné zvláště u starých osob.

Analogické údaje pro děti - stratifikované podle věku - uvádíme v TAB II.

Podle údajů v TAB.I a II lze postupovat při primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění u klinicky asymptomatických osob bez anamnestických indicií o rodinné kardiovaskulární zátěži.

V TAB.III uvádíme definované cílové hodnoty koncentrací cholesterolu a LDL-cholesterolu u nemocných s hypolipidémickou léčbou a to u tří skupin nemocných: při primární prevenci u klinicky asymptomatických nemocných s anamnesticky zjištěnou rodinnou zátěži (hyperlipoproteinémie, kardiovaskulární onemocnění), u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním nebo diabetem a u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním při současném diabetu.


prof. MUDr. M. Engliš, DrSc.                                             RNDr. L. Rozprimová, Csc.TAB.I. Optimální koncentrace lipidových analytů: dospělí

t-cholesterol 2.9 - 5.0 mmol/l
HDL-chol. - muži 1.0 - 2.1
HDL-chol. - ženy 1.2 - 2.7
LDL chol. 1.2 - 3.0
triacylglyceroly 0.45 - 1.7


TAB.II. Optimální koncentrace lipidových analytů: děti

děti 3 - 5 r. 6 - 10 r. 11 - 15 r.
t-cholesterol 2.1 - 4.3 2.1 - 4.4 2.1 - 4.3 mmol/l
HDL-chol. 1.0 - 1.2 1.2 - 2.7 1.0 - 2.1
LDL-chol. 1.2 - 2.6 1.2 - 2.5 1.2 - 2.3
triacylgyceroly 0.3 - 1.0 0.3 - 0.7 0.3 - 0.8


TAB.III. Cílové hodnoty nemocných s hypolipidémickou léčbou

primární prevence kardiovaskulární onemocnění
nebo diabetes
kardiovaskulární onemocnění
při diabetu
t-cholesterol < 5.0 < 4.5 < 4.5 mmol/l
LDL - chol. < 3.0 < 2.5 < 2.0

Literatura: Franeková, J. a spol.: Klin. Biochem. Metabol. 14 (35), 2006, No.4.str. 207-210.

 
AGILAB group s.r.o., biochemická a imunologická laboratoř
webdesign © 2007 - 2020 www.aaweb.czaafoto.cz